• Kekemelik Terapisti
  • Kekemelik Terapisti
  • Kekemelik Terapisti
  • 1
  • 2
  • 3

Çocuklarda Geç Konuşma Nasıl Bir Sorundur?

Hiçbir çocuk doğar doğmaz konuşmaz dil gelişimi tüm çocuklarda belirli bir sıra izler. Doğumdan sonra geçen ilk iki senede çocuklar çevrelerinde konuşulan dili anlayıp öğrenmeye 2 yaş civarında da bu dili sözel olarak ifade etmeye yani konuşmaya başlar. Ancak bazı çocuklar bu süreci tamamlamada yaşıtlarından geri kalabilirler. Dünyanın birçok ülkesinde yapılan çalışmalarda okul öncesi ve okul çağındaki çocukların neredeyse % 10’undan fazlasında dil ve konuşma bozukluğu olduğu görülmektedir. Bu çevrenizdeki her 10 çocuktan birisi demektir. Çocukların konuşma gelişiminde yaşıtlarına oranla belirgin bir farklılık varsa o zaman hiç vakit kaybetmeden bir dil ve konuşma bozuklukları uzmanına başvurmakta yarar vardır.